Αυχενική Μικροδισκεκτομή

Οι βασικότερες ενδείξεις για την πραγματοποίηση αυχενικής μικροδισκετομής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μία ή περισσότερες αυχενικές δισκοκήλες ή/και οστεόφυτα είναι :

1. Κλινική εικόνα αυχενικής μυελοπάθειας (π.χ τετραπάρεση, σπαστικότητα άνω και κάτω άκρων, διαταραχές ούρησης και αφόδευσης)

2. Πόνος στον αυχένα με αντανάκλαση στο/στα άνω άκρα, και συνοδό πάρεση μυϊκών ομάδων

3. Πόνος στον αυχένα με αντανάκλαση στο/στα άνω άκρα ο οποίος αλλοιώνει την ποιότητα ζωής του ασθενούς και η συντηρητική αντιμετώπιση (6-8 εβδομάδες) έχει αποτύχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα

4. Αφόρητος πόνος στον αυχένα με αντανάκλαση στο/στα άνω άκρα (σχετική ένδειξη)

Η αυχενική μικροδισκετομή είναι μια χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιείται στον αυχένα συνήθως από το διάστημα Α4-Α5 και κάτω. Η προσπέλαση γίνεται από την πρόσθια και δεξιά πλευρά του αυχένα. Ο στόχος της επέμβασης είναι η ολική αφαίρεση του μεσοσπονδυλίου δίσκου, της κήλης του και η πλήρης αποσυμπίεση του νευρικού ιστού, είτε αυτός είναι νευρικές ρίζες, είτε το κεντρικό στέλεχος (νωτιαίος μυελός). Η επέμβαση αυτή χρησιμοποιείται και όταν είναι απαραίτητη η πρόσβαση στην περιοχή προκειμένου να αποσυμπιεστεί νευρικός ιστός από στοιχεία που δεν είναι κήλες δίσκου, όπως οστεόφυτα κ.α. Η ολική απελευθέρωση των νεύρων επιτυγχάνεται με την αφαίρεση κάθε στοιχείου που ασκεί πίεση και την διάνοιξη του οπισθίου επιμήκους συνδέσμου.

Η επέμβαση γίνεται με χρήση μικροσκοπίου, από μια τομή ελάχιστων εκατοστών με ειδικά μικρονευροχειρουργικά εργαλεία. Εφόσον ο νευροχειρουργός το κρίνει απαραίτητο, υπάρχει η δυνατότητα καθ' όλη τη διάρκεια της επέμβασης να παρακολουθείται η δραστηριότητα του νευρικού συστήματος από συστήματα νευροφυσιολογικής απεικόνισης και ο χειρουργός να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για την επίδραση των χειρισμών του στο νευρικό ιστό.

Η αφαίρεση του μεσοσπονδυλίου δίσκου, δημιουργεί την ανάγκη για την αντικατάστασή του. Στην σύγχρονη χειρουργική, ο νευροχειρουργός έχει μια δέσμη επιλογών ως προς αυτό το θέμα. Οι συνηθέστερες περιγράφονται ακολούθως:

Αυχενική Μικροδισκεκτομή

Η εισαγωγή ενός κλωβού τιτανίου ή ενός κλωβού από Peek (Polyether ether ether ketone), το οποίο είναι υλικό εξαιρετικά βιοσυμβατό και διαθέτει μηχανικές ιδιότητες παρόμοιες με του φυσιολογικού οστού. Σε αυτή την περίπτωση ο κλωβός πληρώνεται με οστικό μόσχευμα και στο χειρουργημένο επίπεδο επέρχεται σπονδυλοδεσία (ένωση δυο ή παραπάνω σπονδύλων με οστικές γέφυρες και ουσιαστικά δημιουργία ενός οστού). Σε ορισμένες περιπτώσεις το κενό πληρώνεται αποκλειστικά με οστικό μόσχευμα (συνήθως αυτόλογο).

Η δεύτερη συνήθης επιλογή, όταν ο χειρουργός κρίνει ότι επιθυμεί να διατηρήσει την κίνηση του επιπέδου, σε περιπτώσεις που η κινητικότητα δεν έχει ήδη απολεσθεί λόγω άλλων ανατομικών μεταβολών, είναι η αντικατάσταση του μεσοσπονδυλίου δίσκου που αφαιρέθηκε με ένα τεχνητό κινητό σπονδυλικό δίσκο. Σε αυτήν την εκδοχή η επέμβαση ονομάζεται δισκοπλαστική.

Μετά την ολοκλήρωση της αυχενικής μικροδισκετομής, ο ασθενής στις περισσότερες περιπτώσεις κινητοποιείται εντός του 24ωρου και επιστρέφει στην καθημερινότητα του σε μια εβδομάδα περίπου.