Πεταλεκτομή

Η βασική χειρουργική αντιμετώπιση των στενώσεων του σπονδυλικού καναλιού είναι η πεταλεκτομή (ολική η μερική). Το οπίσθιο τμήμα του σπονδύλου το οποίο περικλείει το νωτιαίο μυελό ονομάζεται πέταλο. Το σπονδυλικό πέταλο είναι μια οστική γέφυρα πεπλατυσμένη, η οποία στην κάθε της πλευρά έχει από μια άρθρωση (αρθρώνεται ο καθένας σπόνδυλος με τον από πάνω του). Τα πέταλα διατάσσονται δίκην σκέπης κεραμιδιών και έτσι σχηματίζεται μια εύκαμπτη κατασκευή που προστατεύει το οπίσθιο μέρος του νωτιαίου μυελού.

Όταν υπάρχει στένωση σε κάποιο σημείο του σπονδυλικού καναλιού και πιέζεται ο νωτιαίος μυελός, τότε η αφαίρεση του πετάλου και του ωχρού συνδέσμου σε εκείνη την περιοχή αποσυμπιέζει το νευρικό ιστό. Η πεταλεκτομή μπορεί να συνοδευτεί και από τρηματεκτομή, εάν και εφόσον υπάρχει και τρηματική στένωση.

Πεταλεκτομή

Τα σπονδυλικά πέταλα είναι μια περιοχή ιδιαίτερης σημασίας για τη σπονδυλική στήλη, διότι σε αυτά και στην ακανθώδη απόφυση (που αποτελεί μέρος τους), καταδύονται πλήθος συνδέσμων και τενόντων που εκτελούν σημαντικό ρόλο στην κίνηση και στη στήριξη της περιοχής. Για το λόγο αυτό, η αφαίρεση των σπονδυλικών πετάλων (πεταλεκτομή) θα πρέπει να γίνεται ιδιαίτερα προσεκτικά και ΠΑΝΤΑ με τη βοήθεια του χειρουργικού μικροσκοπίου, προκειμένου να αποφεύγεται η άσκοπη αφαίρεση μεγάλου τμήματος (> 40%) των αρθρικών αποφύσεων (facet) που θα οδηγήσει σε μηχανική αστάθεια και θα καταστήσει απαραίτητη τη διενέργεια σπονδυλοδεσίας (εφαρμογή υλικού που ενοποιεί τους σπονδύλους μεταξύ τους) για να καταργηθεί η κίνηση και να προσδοθεί στην περιοχή μηχανική σταθερότητα.

Πέραν της σπονδυλικής στένωσης, πεταλεκτομή μπορεί να γίνει και σε όποια άλλη περίπτωση ο νευροχειρουργός επιδιώκει να εισέλθει στο σπονδυλικό κανάλι π.χ. όταν θέλει να αφαιρέσει έναν ευμεγέθη όγκο εντός του νωτιαίου μυελού.