Τραφαλής Δημήτριος MD, PhD - Ογκολόγος

Ο κος Δημήτριος Τραφαλής είναι απόφοιτος του Βιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών (1991) και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1998). Επιπλέον, είναι διδάκτορας του Φαρμακευτικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών (2001). Έλαβε την ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας το 2009 (Ά Ογκολογικό-Παθολογικό Τμήμα Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ») και από το 2013 είναι Επίκουρος Καθηγητής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.