Κασίμος Δημήτριος MD, MSc - Ρευματόλογος

Απόφοιτος Ιατρικού Τμήματος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων. Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση στην Μεγάλη Βρετανία. Μεταπτυχιακός τίτλος (Master of Science) πανεπιστήμιο Bristol, Μεγάλη Βρετανία. Συγγραφέας αρθρων που εχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και αγγλικά ιατρικά περιοδικά. Εργάζεται ως Ρευματολόγος στο 401 ΓΣΝΑ.