Η φιλοσοφία μας

Η Σπονδυλική Στήλη και οι λειτουργίες της αποτελούν ένα πολύπλοκο και πολυπαραγοντικό ζήτημα. Αντίστοιχα, και η διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων της Σπονδυλικής Στήλης αποτελούν ένα πολυπαραγοντικό επιστημονικό θέμα, η προσπέλαση του οποίου απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και συνεργασία πολλών διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων. Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη αυτή, προχωρήσαμε στην ίδρυση του “SPINALIS”, ενός Εξειδικευμένου Κέντρου Σπονδυλικής Στήλης, το οποίο απαρτίζεται όχι μόνο από ιατρούς χειρουργικών ειδικοτήτων (νευροχειρουργός/ορθοπαιδικός/αγγειοχειρουργός) αλλά και από ιατρούς όλων των άλλων ειδικοτήτων που εμπλέκονται δυνητικά στην αντιμετώπιση των παθήσεων της Σπονδυλικής Στήλης (αναισθησιολόγος, νευρολόγος, ογκολόγος, παθολόγος, ρευματολόγος, φυσίατρος, ψυχολόγος).

Η φιλοσοφία του “SPINALIS”, στηρίζεται στην ολιστική αντιμετώπιση των ασθενών με παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης, που περιλαμβάνει τη διάγνωση, τη θεραπεία (χειρουργική ή συντηρητική) και την αποκατάσταση των ασθενών αυτών. Πιο συγκεκριμένα, μετά τη διερεύνηση και οριστικοποίηση της διάγνωσης, η θεραπεία των ασθενών ακολουθεί συγκεκριμένο αλγόριθμο, ξεκινώντας από συντηρητικές μεθόδους (π.χ φαρμακευτική αγωγή, φυσικοθεραπεία κ.λ.π) και προχωρώντας, σε περίπτωση που αυτές δεν αποδώσουν, σε περισσότερο επεμβατικές θεραπείες ή χειρουργείο, πάντα με βάση τις διεθνείς και σαφώς καθορισμένες ενδείξεις ανά περίπτωση.

Η χειρουργική φιλοσοφία του “SPINALIS”, είναι έντονα επηρεασμένη από την Σκανδιναβική Σχολή και πρεσβεύει τη χρήση τεχνικών ελάχιστης επεμβατικότητας, μικρών τομών και περιορισμένης χρήσης εμφυτευμάτων, χρησιμοποιώντας ΠΑΝΤΑ το χειρουργικό μικροσκόπιο και συνδυάζοντας όλες τις νέες εξελίξεις και τεχνολογίες, που προσφέρονται στον τομέα της χειρουργικής της Σπονδυλικής Στήλης. Με τον τρόπο αυτό, ο ασθενής αποκομίζει πολλαπλά οφέλη, όπως ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο, ταχεία κινητοποίηση, βραχείας διάρκειας παραμονή στο νοσοκομείο και συνολικά μικρότερο χρόνο αποθεραπείας και αποκατάστασης.